หนึ่งปีหลังเลือกตั้ง เราผ่านอะไรกันมาบ้าง?

https://factorfake.elect.in.th/