เกิดอะไร ที่ไหน ใน 6 ตุลา 19

https://elect.in.th/oct6/