ชื่อพรรค
พรรคพลเมืองไทย
PONLAMUANG THAI PARTY
ตราสัญลักษณ์
หัวหน้าพรรค
น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ (รอง หน.ทำหน้าที่ แทน)
เลขาธิการ
นายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
นโยบาย
1. ยึดมั่นประชาธิปไตย ตัดสินใจโดยท้องถิ่น 2. ยุบหน่วยงานภาครัฐที่ล้าหลัง สร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อพลเมืองไทย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3. ปฏิวัติระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรฐานสากล เพื่อลงโทษคนทุจริตโดยเร่งด่วน 4. เพิ่มโอกาสทำมาหากินของทุกคนทุกพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยต่อยอดจากตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดสากล 5. พลเมืองไทยร่วมกันสร้าง “สังคมสวัสดิการ”เพื่อดูแลคนจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 6. ให้ท้องถิ่นตรวจสอบการทอดทิ้งที่ดิน เพื่อยึดเป็นของรัฐตามกฎหมายที่ดิน และจัดสรรที่ดินให้คนจนที่ยากไร้
บุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้เป็นนายกฯ
เบอร์โทร
081-809-1111
ที่อยู่
201/74-75 ซ.วิภาวดี 64 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
รหัสบริจาค
173