อัพเดตข้อมูล 21 ก.พ. 2562

สีประจำพรรค

ความหมายของตราสัญลักษณ์

ตัวอักษร "พ" และ "ท" สีน้ำเงินเข้ม แถบสีแดง สีขาว และน้ำเงินประกอบกัน หมายความว่า การรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของคนชาติไทย โดยตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกัน

สัญลักษณ์ของพรรคคือ แม่พระธรณี ความหมายว่า เพื่อให้ความร่มเย็นแก่ประชาชน

ลูกศรชี้ไปข้างหน้า แสดงถึงอนาคต สะท้อนความหวังที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าก้าวพ้นไปจาก "ทศวรรษที่สูญหาย" สู่ประเทศไทยที่มีอนาคต

บรรพบุรุษ

-
-

ปีเกิด

20 กันยายน

2550

5 เมษายน

2489

15 มีนาคม

2561

ความเป็นมา

พรรคเพื่อไทย เป็นพรรคการเมืองที่จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2550 โดยมีนายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และสมาชิกหลายคนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด กับอดีตแกนนำในพรรคไทยรักไทยและพลังประชาชน รวมถึงอดีตนายกฯ ทักษิณและยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รวมถึง อดีตนายกฯ สมชาย วงศสวัสดิ์

พรรคประชาธิปัตย์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2489 ภายใต้การผลักดันของอดีตนายกฯ ควง อภัยวงศ์ สมาชิกส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้นต้องการสร้างกลุ่มการเมืองเพื่อเป็นฝ่ายคานอำนาจของกลุ่ม นายปรีดี พนมยงค์ พรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นพรรคการเมืองที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุด ซึ่งยังดำเนินการอยู่จนถึงวันนี้

พรรคอนาคตใหม่ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมเป็นผู้จดจัดตั้งพรรค พร้อมกับได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มนักวิชาการ เยาวชน และนักกิจกรรมทางสังคม

สโลแกน/คำขวัญ

เพื่อไทย
หัวใจคือประชาชน

สจฺจํเว อมตา วาจา
(คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย)

อนาคตใหม่... เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต
ไทย 2 เท่า : เท่าเทียมกัน เท่าทันโลก

จำนวนนายกรัฐมนตรี

หัวหน้าพรรค

สมาชิกพรรค (คน)

134,786

( สิ้นปี 2560 )

2,895,962

( สิ้นปี 2560 )

ยังไม่มีข้อมูล

ผลการเลือกตั้ง

0/500

คว่ำบาตร - เป็นโมฆะ

0/500

คว่ำบาตร - เป็นโมฆะ

ยังไม่เคยลงเลือกตั้ง

แคนดิเดตนายกฯ

 • คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ
 • ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • ชัยเกษม นิติสิริ
 • อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

สโลแกนหาเสียง

 • เลือกนักบริหารมืออาชีพ
 • เข้าใจอนาคต เข้าใจประชาชน เข้าใจวิธีทำ
 • เกิดปั๊บรับแสน
 • ประกันรายได้คนไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 • โฉนดสีฟ้า
 • ไทย 2 เท่า
 • คนเท่าเทียมกัน ไทยเท่าทันโลก

นโยบายเด่น

-
-
นโยบายการเมือง
 • กระจายรายได้ส่วนกลางต่อท้องถิ่น เป็น 50:50 (ปัจจุบัน 70:30) 0:50 (ปัจจุบัน 70:30)
-
นโยบายการศึกษา
 • เกิดปั๊บรับแสน (แรกเกิด 5,000.- และอายุ 0-8 ปี รับเดือนละ 1,000.-)
 • ทำศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีทั่วประเทศ
 • อาหารเช้า-กลางวันฟรี มีคุณภาพ จากประถมถึง ม.3
 • เด็กทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้
 • เรียนฟรีถึง ปวส. จบแล้วมีงานทำ
 • คืนครูให้นักเรียน
นโยบายการศึกษา
 • ให้เงินเลี้ยงดูบุตร อายุ 0-6 ขวบ เดือนละ 1,200.-
 • อุดหนุนเงินเยาวชนอายุ 18-22 ปี เดือนละ 2,000.-
 • สร้างศูนย์เลี้ยงเด็ก 2 หมื่นโรง ทั่วประเทศ
 • ยกระดับห้องเรียน-ห้องสมุด 1.7 หมื่นโรงทั่วประเทศ
 • พัฒนาสถาบันฝึกอาชีวะ 900 โรงทั่วประเทศ
 • ยุบโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่จำเป็น
 • เพิ่มนักโภชนาการ 1 คน / 1 เขต การศึกษา
นโยบายเศรษฐกิจ
 • ลดภาษี
 • กำจัดอุปสรรคในการทำธุรกิจ
 • ทำ ‘ธนาคารพัฒนารายได้’ ทุกจังหวัด ให้คนจนเข้าถึงแหล่งทุน
 • เพิ่มนักท่องเที่ยวเป็น 50 ล้านคน สร้างรายได้ 3 ล้านล้านบาท/ปี
 • ยกเลิก visa ให้กับนักท่องเที่ยวจีน
นโยบายเศรษฐกิจ
 • โฉนดสีฟ้า ยกระดับ ที่ดิน สปก. กู้ได้
 • เดินหน้าธนาคารที่ดิน
 • เร่งออกโฉนดทันใจ สะสางโฉนดค้างท่อ
 • ประกันรายได้แรงงาน ปีละ 120,000.-
 • ผลักดันใช้ยางในประเทศ 20% ปีละ 1 ล้านตัน
 • ผลักดันใช้น้ำมัน ดีเซล B10 B20 และ B100 ให้มากขึ้น
นโยบายเศรษฐกิจ
 • ทลายทุนผูกขาด ดิวตี้ฟรี ธนาคาร เหล้าเบียร์
 • บังคับใช้ กม.แข่งขันการค้าอย่างจริงจัง
นโยบายเกษตรกรรม
 • พักหนี้เกษตรกร 3 ปี
 • ทำให้ราคาสินค้าเกษตร เพิ่ม 30% ภายใน 6 เดือน
 • สร้าง ‘กองทุนปรับเปลี่ยนหน้าดิน’ สำหรับเกษตรกร
 • สร้าง ‘กองทุนคนเปลี่ยนงาน’ เพิ่มทักษะให้แรงงานถูกเลิกจ้าง
นโยบายเกษตรกรรม
 • ให้น้ำเข้าถึงทุกไร่นา
 • ประกันรายได้เกษตรกร 5 พืชเศรษฐกิจ
 • ประกันราคายาง กิโลกรัมละ 60.- ครัวเรือนละ 25 กิโลกรัม
 • ประกันราคาปาล์ม กิโลกรัมละ 4.- ครัวเรือนละ 25 กิโลกรัม
 • แก้ปัญหาชาวสวนยาง 3 แสนครัวเรือนไม่มีเอกสารสิทธิ์
 • จัดตั้ง ‘กองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง’ ให้จ่ายเงินสมทบตามสมัครใจ
นโยบายเกษตรกรรม
 • ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
 • ระงับข้อพิพาทที่ดิน ขีดเส้นป่าใหม่ นำป่าเสื่อมโทรมมาให้ชาวบ้านทำกิน
 • ใช้เงิน 4 พันล้านบาท ปลดหนี้เกษตรกร ที่มีปัญหาสังคม ชรา ทุพพลภาพ พิการ
 • ใช้เงิน 1 แสนล้านบาท ปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร ที่ยังมีศักยภาพ
นโยบายสังคม
 • ปรับปรุง ‘นโยบาย 30 บาท’ ให้ดีขึ้น
 • ให้ทุกคนมีหมอประจำตัวผ่าน app
 • แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภายใต้ 3 ปี / ลดภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยเป็น 0%
 • เปลี่ยนรถยนต์ไปใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายใน 4 ปี
นโยบายสังคม
 • เบี้ยผู้ยากไร้ เดือนละ 800.-
 • เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 1,000.-
 • ใช้นโยบาย ‘5 รั้ว’ ป้องกันยาเสพติด รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว
 • ยกระดับ ปปส. ให้ทำคดีได้เอง ไม่ต้องผ่านตำรวจ
 • ให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัด ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สร้าง ‘ศูนย์บำบัดยาเสพติด’ มีคุณภาพ ทุกจังหวัด
นโยบายสังคม
 • เพิ่มเบี้ยคนชราเป็นเดือนละ 1,800.-
 • เพิ่มงบบัตรทองเป็นคนละ 4,000.-
 • เพิ่มวันลาคลอดเป็น 180 วัน
 • เชื่อมโยงข้อมูลรัฐกับประชาชน ด้วย Single Digital ID
 • แก้ กม.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ที่ปิดปั้นการแสดงออก
 • เพิ่มสิทธิเยาวชน ลดอายุบรรลุนิติภาวะ-สมัคร ส.ส.ได้ เหลือ 18 ปี
-
-
นโยบายสิ่งแวดล้อม
 • เลิกใช้พลาสติกใน 4 ปี
 • ส่งเสริมตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ ในเมืองใหญ่ๆ ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่
นโยบายอื่นๆ
  ปฏิรูปกองทัพ
 • ลดงบกระทรวงกลาโหม 10%
 • ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนไปใช้ระบบสมัครใจ (ยกเว้นเกิดสงคราม)
 • ตัดงบซื้ออาวุธที่ไม่จำเป็น
 • เพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อย
นโยบายอื่นๆ
  ปฏิรูปกองทัพ
 • ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนไปใช้ระบบสมัครใจ (ยกเว้นเกิดสงคราม)
 • ลดจำนวนกำลังพลที่ไม่จำเป็น เช่น ทหารรับใช้
 • รับโครงสร้างการทำงานของกองทัพให้สั้น กระชับ และมีประสิทธิภาพ ขจัดความซ้ำซ้อน
 • ส่งเสริมมาตรการลดความรุนแรงในค่ายทหาร
 • เพิ่มหลักสูตรบริการสังคม เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียน นอกจากการเรียน ร.ด.
นโยบายอื่นๆ
  ปฏิรูปกองทัพ
 • ลดงบกลาโหม 5 หมื่นล้านบาท
 • ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนไปใช้ระบบสมัครใจ (ยกเว้นเกิดสงคราม)
 • ลดกำลังพลลงครึ่งหนึ่ง
 • ลดจำนวนนายพล เหลือ 1/4
 • ใช้ระบบคณะเสนาธิการร่วม รัฐบาลอยู่เหนือกองทัพ
 • ยุติระบบอุปถัมภ์-เส้นสายในกองทัพ
 • เลิกตั้งเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคง

Website

Facebook

Twitter

ที่ตั้งพรรค

1770 อาคารไอเอฟซีที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Google Maps

67 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Google Maps

1768 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

Google Maps
แชร์