เสียงของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนอะไรได้บ้าง?

ชวนดูกันแบบชัดๆ ว่า ถ้าเดินเข้าคูหาในวันเลือกตั้ง กากบาท 1 ครั้งของ 'คนรุ่นใหม่' จะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งได้อย่างไร

Disclaimer:

ประเทศไทย ไม่มีการจัด 'การเลือกตั้งทั่วไป' มาเป็นเวลา 8 ปีแล้ว นับจากพ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 1.96%

ทำให้การเลือกตั้งในปี 2562 นี้ มีคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิลงคะแนนไม่น้อยกว่า 6,426,014 คน

พ.ศ. 2562

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 13.74%

เสียงของ 'คนรุ่นใหม่' เหล่านี้ คือเสียงที่ยังไม่เคยแสดงจุดยืนสนับสนุนพรรคการเมืองใดมาก่อน
และมีจำนวนมากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้กับประเทศไทยได้

ยกตัวอย่างพลังในการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้ง
สมมติว่าผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิทุกคน ออกไปกาเลือกพรรคที่เคยได้คะแนนอันดับ 2 ในการเลือกตั้งปี 2554

ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับ
1. สัดส่วนของคนรุ่นใหม่และการออกไปใช้เสียงในแต่ละจังหวัด
2. ส่วนต่างของคะแนนระหว่างพรรคอันดับ 1 กับ อันดับ 2

ลองมาดูกันว่า จังหวัดไหนที่คนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้บ้าง

สมมติว่าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ในจังหวัดอำนาจเจริญ หากพวกคุณออกมาเลือกตั้ง 74 คนขึ้นไป ก็สามารถพลิกให้พรรคอันดับ 2 ชนะได้

จำนวนคนรุ่นใหม่: 42,628
ความต่างคะแนน: 74

ลองเลื่อนเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง และคลิกแผนที่เพื่อดูจำนวนคนรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัด

ผลการเลือกตั้งไม่เปลี่ยน พรรคที่ได้อันดับสองกลายเป็นผู้ชนะ
0

สัดส่วนคนรุ่นใหม่ที่ออกไปใช้สิทธิ์ (%)

Share