0
0
เป้าหมายเกม
เรียงการ์ดเหตุการณ์
ตามวันที่เกิดก่อนหลัง
ให้ถูกต้องและยาวที่สุด
การ์ดใบใหม่
ลองเดาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่
จะก่อนหรือหลังการ์ดที่แล้ว
เลื่อนการ์ดด้านขวาเพื่อเลือก
ตำแหน่งแล้วกดวางการ์ด
เข้าใจวิธีเล่นแล้วเนอะ
คุณสามารถกดดูการ์ด
ที่วางไปแล้วได้เสมอ
และมีโอกาสวางผิดได้ 3 ครั้ง
สู้เค้านะ!

คุณได้ 1 คะแนน

24 มิถุนายน 2567
คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครอง
12 32 12
12 32 12
ถูกต้อง
ผิดครั้งที่ 1
คุณผิดได้อีก 2 ครั้ง