รู้หรือไม่ เลือกตั้งครั้งนี้.. นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาลงเลือกตั้งเอง!

เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่เขียนโดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ชุดของมีชัย ฤชุพันธุ์ ไม่ได้กำหนดไว้ว่า นายกรัฐมนตรี ‘ต้องเป็น ส.ส.’ ด้วย

โดยในส่วนของคุณสมบัติของผู้ที่อยากเป็นนายกฯ หรือรัฐมนตรี จะมีด้วยกัน 8 ข้อ อาทิ มีสัญชาติไทยโดยกำหนด, มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี, จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี, มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ฯลฯ แต่ไม่มีข้อใดบอกว่า ‘ต้องเป็น ส.ส.’

ซึ่งการที่ไม่กำหนดคุณสมบัติของผู้จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกฯ ว่าต้องเป็น ส.ส.ด้วย ถือว่าแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และฉบับปี 2550 ที่เป็นผลผลิตจากเหตุการณ์ ‘พฤษภาทมิฬ’ ที่เกิดการประท้วงผู้นำรัฐประหารซึ่งก้าวมาเป็นนายกฯ ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็น ส.ส. (หรือที่เรียกกันว่า ‘นายกฯคนนอก’)

อย่างไรก็ตาม ตลอดเส้นทางรัฐธรรมนูญไทย 20 ฉบับ มีเพียง 4 ฉบับเท่านั้นที่กำหนดให้นายกฯ ต้องเป็น ส.ส.ด้วย ได้แก่ฉบับปี 2517 ฉบับปี 2535 (แก้ไขหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ) ฉบับปี 2540 และฉบับปี 2550

นายกฯคนนอก จึงอาจถือได้ว่าอยู่คู่กับสังคมไทยมากกว่า นายกฯคนใน หรือคนที่มาลงแข่งในสนามเลือกตั้งเอง ?

#FunFact #Elect #electinth #InVOTEWeTRUST


Article
Fun Fact


Content by

FUN FACT