Article
Fun Fact


Content by

FUN FACT

รู้หรือไม่ เลือกตั้งครั้งนี้.. ป้ายหาเสียง ต้องติดไว้ในจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น ฝ่าฝืนจำคุกสูงสุดถึง 6 เดือน

เวลานี้หลายๆ คนกำลังพูดถึงการขึ้น ‘ป้ายสนับสนุน’ นักการเมือง-ที่เป็นอดีตทหารคนหนึ่ง ให้ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่อไป

หลายฝ่ายก็ไถ่ถามกันว่า การขึ้นป้ายเช่นนี้ถือเป็นการ ‘หาเสียงล่วงหน้า’ หรือไม่? และทำได้จริงหรือ ถูกกฎหมายแน่นะ? ซึ่งก็มีอดีต กกต.รายหนึ่งออกมาอธิบายไปแล้วว่า ยังไม่ถือเป็นการหาเสียง เพราะยังไม่มี พรฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ออกมา

แต่หากช่วงใดมีการประกาศ พรฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ออกมาแล้ว การติด ‘ป้ายหาเสียง’ จะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 83 และประกาศของ กกต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ 1.) สถานที่ติดป้าย 2.) ขนาดของป้าย และ 3.) จำนวนของป้าย

โดยกฎหมายมาตรานี้ให้บังคับใช้รวมถึงทั้ง ‘ผู้สมัคร-พรรคการเมือง’ และ ‘ผู้ใด’ ด้วย นั่นแปลว่าต่อให้เป็นคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ก็ต้องทำตามที่กฎหมายนี้กำหนด เช่น ถ้า กกต.ห้ามตั้งป้ายริมถนน ก็ต้องทำตาม ฝ่าฝืนไม่ได้

อัตราโทษของการฝ่าฝืนกฎกติกาว่าด้วยการตั้งป้ายหาเสียงจะอยู่ที่ ..จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ !!!

#FunFact #Elect