Article
Fun Fact


Content by

FUN FACT

รู้หรือไม่ เลือกตั้งครั้งนี้.. มีบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ แต่กาเลือก ส.ส.ได้ถึง 2 ประเภท?

การเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิออกเสียง (อายุอย่างน้อย 18 ปีในวันเลือกตั้ง) จะได้เลือก ส.ส.ถึง 2 ประเภท แต่ทุกๆ คนจะมีโอกาสได้กากบาทบนบัตรเลือกตั้ง ‘เพียงครั้งเดียว’ เท่านั้น ..เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ก็เพราะคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ เขามองว่า ถ้าเลือกตั้งแบบเดิมจะทำให้มี ‘คะแนนเสียงตกน้ำ’ คือไปเลือกผู้สมัคร ส.ส.เขต ที่สุดท้ายแพ้เลือกตั้ง ทำให้มีคะแนนไม่ถูกนับเป็นจำนวนมาก เลยมีการออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่ขึ้นมา ที่เรียกกันว่า ‘ระบบจัดสรรปันส่วนผสม’ หรือ MMA

วิธีคำนวณคะแนนค่อนข้างซับซ้อน แต่เอาเป็นว่า ทุกๆ คนจะได้กาบัตรเลือกตั้ง ส.ส. 1 ใบในเขตเลือกตั้งของตัวเอง – เพื่อเลือก ส.ส.เขต – ใครมีคะแนนสูงสุด ก็จะได้เป็น ส.ส.เขตนั้นๆ ไป

แต่คะแนนที่เราเลือก ส.ส.เขต บ้านใครบ้านมันก็จะถูกนำไปคำนวณ – เพื่อเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อ – อีกทีหนึ่ง

โดยจำนวน ส.ส.จะมีทั้งสิ้น 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 350 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก 150 คน

#FunFact #Elect