Article
Fun Fact


Content by

FUN FACT

รู้หรือไม่ เลือกตั้งครั้งนี้ ..ทำโพลได้ตลอดเวลา แต่ห้ามเผยแพร่ก่อนหย่อนบัตร 7 วัน

การเลือกตั้งครั้งนี้ น่าจะมีการจัดทำ poll กันอย่างครีกครื้น ทั้งโดยสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ไปจนถึงแต่ละพรรคจัดทำกันเอง ..ท่ามกลางคำถามสำคัญที่ว่า การจัดทำ poll ระหว่างเลือกตั้งสามารถทำได้หรือไม่ และทำได้แค่ไหน?

พลิกดูข้อกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 72 และ 152 เปิดโอกาสให้สามารถจัดทำ poll สำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้ ภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อ 1.มีเจตนาสุจริต 2.ไม่มีลักษณะเป็นการชี้นำ และ 3.ต้องทำตามข้อกำหนดเรื่องการเผยแพร่โพล นั่นคือห้ามเผยแพร่ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน และระหว่างที่มีการเปิดหีบให้ลงคะแนน

นั่นแปลว่า การจัดทำ poll สามารถทำได้ “ตลอดเวลา” แต่จะเปิดเผยผลโพลได้จนถึงวันที่ 16 ก.พ.2562 เท่านั้น

เช่นเดียวกับการจัดทำผลโพลหน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือที่เรียกกันว่า exit poll ที่จะเปิดเผยผลได้ต่อเมื่อปิดหีบ (หลังเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 ก.พ.2562)

ใครที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#FunFact #Elect